اطلاعیه
نمایش
11846

تاریخ: 1398/06/20
زمان: 10:20
جدي
آزمون ICDL مهارت هفتگانه ثبت نام نمودند
قابل توجه کلیه کسانی که برای مهارت هفتگانه ICDL درشهریورماه ثبت نام نمودند آزمون ACDL مهارت هفتگانه درشهریور ماه مورخ 1398/6/25 روز دو شنبه راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد. در ضمن برای هر امتحان مبلغ 115000ریال به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد.
پیوست ها