اطلاعیه
نمایش
11851

تاریخ: 1398/07/06
زمان: 10:40
جدي
آزمون ICDL مهارت هفتگانه ثبت نام نمودند
قابل توجه کلیه کسانی که برای مهارت هفتگانه ICDL درمهرماه ثبت نام نمودند آزمون ACDL مهارت هفتگانه درمهر ماه مورخ 1398/7/23 روز سه شنبه راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد. در ضمن برای هر امتحان مبلغ 115000ریال به شماره حساب 2170454408003 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان واریز گردد.
پیوست ها