اطلاعیه
نمایش
2117

تاریخ: 1396/05/04
زمان: 10:17
شفیعی
کارشناس پژوهش
آزمون مهارت هفتگانه ICDL
قابل توجه مقاضیان آزمونهای مهارت هفتگانه (ICDL) به اطلاع می رساند سری دیگر از آزمونها روز دو شنبه مورخه 11396/06/20ساعت 8 صبح برگزار می گردد.متقاضیان می توانند از هم اکنون نسبت به ثبت نام حداکثر تا سه روز قبل از برگزاری آزمون اقدام نمایند.
پیوست ها