اطلاعیه
نمایش
2119

تاریخ: 1396/05/05
زمان: 08:52
حجازی
کارشناس آموزش
اولین دوره آموزشی مصوبه شورای فنی استان گیلان
اولین دوره آموزشی، از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان تحت عنوان «آشنایی با قانون برگزاری مناقصات» به مدت 6 ساعت برای کارمندان محترم شهرداری رشت برگزار می گردد.(برنامه پیوست) فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- با انواع معاملات و مناقصات 2- سازماندهی مناقصات 3- فرآیند وروش های انجام مناقصه 4- نحوه ارزیابی مالی و کیفی مناقصه گران 5- ... آشنا خواهند شد. چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید، در سامانه ثبت نام نموده تا شما نیز، جزء مدعوین دوره بعدی باشید.