اطلاعیه
نمایش
2127

تاریخ: 1396/05/08
زمان: 09:20
حجازی
کارشناس آموزش
برنامه آموزشی شغلی«فنی و مهندسی» گروه (1)
دوره آموزشی «تعدیل صورت وضعیت و امور پیمان ها» از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان به مدت 18 ساعت برای کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برگزار می گردد. فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- با تعدیل و ما به التفاوت مصالح 2- نظارت لازم در رسیدگی با وضعیت پیمانکاران 3- نحوه محاسبه تاخیرات 4- ارائه شاخص های تعدیل 5- ... آشنا خواهند شد. چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید در سامانه ثبت نام نموده تا شما نیز، جزء مدعوین دوره بعدی باشید.
پیوست ها