اطلاعیه
نمایش
2130

تاریخ: 1396/05/08
زمان: 09:46
حجازی
کارشناس آموزش
برنامه آموزشی شغلی
دوره آموزشی «آشنایی با قانون برگزاری مناقصات» به مدت 6 ساعت، از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان برای گروه دوم برگزار خواهد شد. فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- با انواع معاملات و مناقصات 2- سازماندهی مناقصات 3- فرآیند وروش های انجام مناقصه 4- نحوه ارزیابی مالی و کیفی مناقصه گران 5- ... آشنا خواهند شد. چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید، در سامانه ثبت نام نموده تا شما نیز، جزء مدعوین دوره بعدی باشید.