اطلاعیه
نمایش
2143

تاریخ: 1396/05/19
زمان: 07:53
حجازی
کارشناس آموزش
برنامه آموزشی شغلی«فنی و مهندسی» گروه (4)
برنامه چهارم دوره آموزشی «تعدیل صورت وضعیت و امور پیمان ها» از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان به مدت 18 ساعت در سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان برگزار می گردد.
پیوست ها