اطلاعیه
نمایش
3151

تاریخ: 1396/05/24
زمان: 12:16
احمدی پور
جلسه کمیته پژوهش و فناوری برنامه ششم توسعه استان
بدینوسیله به اطلاع می رساند" جلسه کمیته پژوهش و فناوری برنامه ششم توسعه استان" راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/5/25 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری برگزار می گردد. دستور جلسه : ایجاد انجمن پیشرفت علم و فناوری استان گیلان
پیوست ها

1396/05/24
1:16:47 PM