اطلاعیه
نمایش
3152

تاریخ: 1396/05/24
زمان: 12:29
کریمی صمدی
تازه های کتاب
معرفی تعدادی از کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب 1396 و ارائه چکیده مختصر از 5 کتاب. معرفی مختصر 5 کتاب که برای اولین بار در ایران به منتشر شده اند.
پیوست ها

1396/05/24
12:29:59 PM