اطلاعیه
نمایش
3165

تاریخ: 1396/05/30
زمان: 11:24
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی شغلی
دوره آموزشی «آئین نگارش و مکاتبات اداری» از سری دوره های شغلی به مدت 12 ساعت برای کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان برگزار می گردد. فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- انواع نامه های اداری 2- مراحل تهیه نامه های اداری 3- ویژگی های یک نوشته خوب 4- ساختمان نوشته و ساخت جمله 5- ... آشنا خواهند شد. چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید در سامانه ثبت نام نموده تا شما نیز، جزء مدعوین دوره بعدی باشید.
پیوست ها