اطلاعیه
نمایش
3171

تاریخ: 1396/06/05
زمان: 13:33
شفیعی
کارشناس پژوهش
قرارداد دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت
به اطلاع آن دسته از رابطین محترم می رساند که دوره آموزشی بدو خدمت با کد 9611801010729 مربوط به دستگاه های اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان ، پارک علم و فناوری استان گیلان، دانشگاه پیام نوراستان گیلان، شهرداری رشت ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان به حد نصاب تشکیل کلاس رسیده و قرارداد آموزشی آن تولید شده است لذا جهت تسریع در برگزاری دوره نسبت به چاپ و امضای قرارداد اقدام و سه نسخه از آن را برای اقدامات بعدی به مرکز تحویل فرمایید
پیوست ها