اطلاعیه
نمایش
3172

تاریخ: 1396/06/05
زمان: 14:00
شفیعی
کارشناس پژوهش
قرارداد دوره آموزشی خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها
به اطلاع آن دسته از رابطین محترم می رساند که دوره آموزشی خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها به حد نصاب تشکیل کلاس رسیده و قرارداد آموزشی آن تولید شده است لذا جهت تسریع در برگزاری دوره نسبت به چاپ و امضای قرارداد اقدام و سه نسخه از آن را برای اقدامات بعدی به مرکز تحویل فرمایید
پیوست ها