اطلاعیه
نمایش
4208

تاریخ: 1396/06/27
زمان: 11:32
شفیعی
کارشناس پژوهش
دوره آموزشی آشنایی با الزامات شبکه در حوزه امنیت اطلاعات
دوره آموزشی «آشنایی با الزامات شبکه در حوزه امنیت اطلاعات» ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات (IT) دستگاه های اجرایی از روز دوشنبه مورخ 1396/07/03 به مدت 16 ساعت، برگزار می گردد. محتوی این دوره آموزشی عبارتند از 1- انواع پروتکل های امنیتی شبکه (معرفی پروتکل) 2- آدرس دهی امن 3- انواع تهدیدات و حملات در شبکه 4- انواع تجهیزات مورد استفاده در شبکه و سیاست های امنیتی و پیکربندی آنها 5- ارایه توپولوژی امن 6- پشتیبان گیری سرورها و تجهیزات Active شبکه 7- روش های کنترل اینترنت 8- نظارت، ثبت وقایع و مونیتورینگ شبکه 9- امنیت فیزیکی و محیطی جهت دریافت برنامه کلاسی از فایل پیوست استفاده فرمایید
پیوست ها