اطلاعیه
نمایش
4209

تاریخ: 1396/06/27
زمان: 13:51
یحیی زاده نوجوکامبری
رییس گروه پژوهش و آینده نگری
فرمهای آمارعملکردو شناسنامه مراکز
با سلام خواهشمندم تا تاریخ مقرر شده در نامه تقدیمی فرم جدول آمار شاخص عملکرد پژوهشی را در قالب اکسل برای سال 95 و همچنین فرم شناسنامه مراکز علمی و تحقیقاتی را نیز در قالب word تکمیل فرمایید و در همین قسمت بارگذاری کنید . در ضمن در خصوص فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی نظرات اصلاحی را به خانم صابری نماینده دانشگاه پیام نورشماره تماس 09388826843 ارائه بفرمایید .