اطلاعیه
نمایش
4215

تاریخ: 1396/07/10
زمان: 12:05
فلاحتکار
ثبت نام پودمان تربیت مدیر
با سلام و قبولی طاعات و عزاداری تمامی شیعیان و شیفته گان اهل بیت و طهارت به اطلاع می رساند، مدیران و کارشناسان محترم متقاضی شرکت در پودمان تربیت مدیر ان پایه و میانی علاوه بر معرفی نامه کتبی از دستگاه محل خدمت الزام می باشد تا نسبت به ثبت نام در سامانه /er2.gilan.ir اقدام نمایند. با تشکر واحد آموزش
پیوست ها