اطلاعیه
نمایش
4221

تاریخ: 1396/07/16
زمان: 11:11
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی ویژه کارشناسان فنی و مهندسی:« متره و برآورد»
سومین دوره آموزشی، از سری دوره های مصوب شورای فنی استان گیلان تحت عنوان «متره و برآورد» به مدت 18ساعت برای کارشناسان فنی و مهندسی «اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان» برگزار می گردد.(برنامه پیوست) فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- نحوه برآورد در آنالیز عملیات خاکبرداری 2- برآورد و آنالیز پیمانکاری 3- نحوه برآورد در آنالیز سنگ و ملاتها 4- ... آشنا خواهند شد. چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید، در سامانه ثبت نام نمایید.
پیوست ها