اطلاعیه
نمایش
6224

تاریخ: 1396/07/19
زمان: 17:32
فلاحتکار
اطلاعیه به دستگاهای اجرایی استان گیلان
بدینوسیله به اطلاع می رساندبر اساس بخشنامه شماره 1335268 مورخ 1396/5/22 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مصوب مدیران حرفه ای صرفا"بر عهده مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.لذا برگزاری و اجرای دوره های بهبود مدیریت و صدور گواهینامه توسط دستگاههای اجرایی وموسسات دارای مجوز ، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
پیوست ها