اطلاعیه
نمایش
6247

تاریخ: 1396/08/01
زمان: 08:56
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی «کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی»
دوره آموزشی « کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی» از سری دوره های شغلی ویژه حسابداران ، حسابرسان و ذیحسابان به مدت 8 ساعت برای کارکنان «ستاد نظارت برگمرکات استان گیلان»، در شهرستان بندرانزلی، برگزار می گردد.. فراگیران با شرکت دراین دوره با: 1- تاریخچه تولید اطلاعات عملکردی 2- نحوه مذاکره بودجه ای میان دستگاه متولی بودجه و سایر دستگاه های اجرایی 3- طراحی نظام بودجه ریزی مبتنی بر اطلاعات عملکردی 4- ... آشنا خواهند شد.
پیوست ها