اطلاعیه
نمایش
6248

تاریخ: 1396/08/01
زمان: 09:07
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی «تجزیه و تحلیل اداری»
دوره آموزشی « تجزیه وتحلیل اداری» از سری دوره های شغلی ویژه کارشناسان امور اداری به مدت 20 ساعت برای کارکنان «ستاد نظارت برگمرکات استان گیلان»، در شهرستان بندرانزلی، برگزار می گردد.. فراگیران با شرکت دراین دوره با: 1- تئوری های تجزیه و تحلیل اداری 2-فنون و تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اداری 3- تهیه گزار ش های مناسب و راه های شناساندن آن به مدیران و پرسنل عملیاتی 4- ... آشنا خواهند شد.
پیوست ها