اطلاعیه
نمایش
6257

تاریخ: 1396/08/09
زمان: 08:42
حجازی
کارشناس آموزش
آموزش برای کارشناسان آموزش
اولین دوره آموزش شغلی ویژه کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی آماده برگزاری می باشد. هدف از اجرای این دوره آموزشی، آشنایی کارشناسان آموزش با مبانی علمی، ابعاد، مدل ها و راهبردهای آموزش الکترونیکی به منظور مدیریت و راهبری برنامه های آموزش کارمندان به شیوه غیر حضوری می باشد. فراگیران در این دوره با مطالب زیر آشنا خواهند شد: 1- تفاوت آموزش الکترونیکی با یادگیری الکترونیکی 2- اصول ومدلهای طراحی آموزش الکترونیکی 3- اصول ومبانی پداگوژی وتئوری های یادگیری در آموزش الکترونیکی 4- چشم انداز وآینده آموزش الکترونیکی (مزایا ومعایب) 5- ... براساس برنامه زمانبندی پیوست ، این دوره در صبح روز دوشنبه مورخ 96/8/22 ساعت 8:30 برگزار خواهد شد.