اطلاعیه
نمایش
6266

تاریخ: 1396/08/16
زمان: 09:11
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی « کارآفرینی»
براساس برنامه زمانبندی پیوست، دوره آموزشی «کارآفرینی» ویژه کلیه کارکنان وکارشناسان دستگاه های اجرایی از هفته آینده به مدت 6 ساعت، برگزار می گردد. محتوی این دوره آموزشی عبارتند از: 1- کارآفرینی ونقش آن در حل مسئله وخلاقیت 2- کارآفرینی سازمان وسازمان کار آفرین 3- کارآفرینی، بهبود شیوه های مدیریتی وارزش آفرینی در سازمان 4- فرصت ها وچالش های پیشروی کارآفرینی 5-.... چنانچه علاقمند به حضور در دوره فوق می باشید در سامانه آموزشی، ثبت نام نمایید.
پیوست ها