اطلاعیه
نمایش
6280

تاریخ: 1396/08/29
زمان: 08:36
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «منشور حقوق شهروندی»
اولین دوره آموزشی «منشورحقوق شهروندی» با سرفصل جدیدی آغاز گردید. این دوره، در روز سه شنبه مورخ 96/8/30 با حضور کارکنان محترم اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان برگزار خواهد شد. هدف کلی از این دوره، ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی بعنوان یک شهروند ایرانی است. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و منشورحقوق شهروندی در زمینه های زیر آشنا خواهند شد . 1- حق حیات 2- حق آزادی وامنیت 3- حق حریم خصوصی 4- حق اشتغال و کارشایسته 5- حق آزادی اندیشه وبیان 6- ...
پیوست ها