اطلاعیه
نمایش
6282

تاریخ: 1396/09/02
زمان: 08:28
حجازی
کارشناس آموزش
دومین دوره آموزشی «منشور حقوق شهروندی»
دوره آموزشی «منشور حقوق شهروندی» برای دومین گروه از کارکنان محترم اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان برگزار خواهد شد. براساس برنامه زمانبندی شده، این دوره آموزشی در روز سه شنبه مورخ 96/9/7 از ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 14:30 پایان خواهد یافت. هدف کلی از این دوره، ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی بعنوان یک شهروند ایرانی است. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و منشورحقوق شهروندی در زمینه های زیر آشنا خواهند شد . 1- حق حیات 2- حق آزادی وامنیت 3- حق حریم خصوصی 4- حق اشتغال و کارشایسته 5- حق آزادی اندیشه وبیان 6- ...
پیوست ها