اطلاعیه
نمایش
6283

تاریخ: 1396/09/02
زمان: 12:32
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی «متره و برآورد»
دومین دوره آموزشی «متره و برآورد» به مدت 18ساعت ویژه کارشناسان فنی و مهندسی ادارات استان گیلان برگزار می گردد. فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- نحوه برآورد در آنالیز عملیات خاکبرداری 2- برآورد و آنالیز پیمانکاری 3- نحوه برآورد در آنالیز سنگ و ملاتها 4- ... آشنا خواهند شد.
پیوست ها