اطلاعیه
نمایش
6286

تاریخ: 1396/09/08
زمان: 12:14
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی شغلی« خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر»
دوره آموزشی « خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر » به مدت 8 ساعت برگزار می گردد. فراگیران دراین دوره با : 1- مشخصات شخصیت و رفتار سالم 2- رازداری ، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت در کار 3-توصیه های لازم درمورد تقویت حافظه 4-... آشنا خواهند شد.
پیوست ها