اطلاعیه
نمایش
6288

تاریخ: 1396/09/12
زمان: 09:50
حجازی
کارشناس آموزش
مراحل دریافت فرم « نظرسنجی»
به اطلاع کلیه فراگیران در دوره های آموزشی می رساند، جهت مشاهده نمرات و نیز دریافت گواهینامه دوره آموزشی که شرکت نموده اید، لازم است فرم نظرسنجی را تکمیل فرمایید . فایل پیوست ، مراحل دریافت فرم نظرسنجی را به شما آموزش می دهد.
پیوست ها