اطلاعیه
نمایش
7311

تاریخ: 1396/10/02
زمان: 11:14
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری»
دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» برای کارکنان محترم « اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان» درحال برگزاری می باشد. این دوره آموزشی از روز سه شنبه مورخ 96/9/28 آغاز گردیده و تا سه شنبه 96/10/19 به پایان خواهد رسید .لازم به ذکر است در این محدوده زمانی دو گروه از شرکت کنندگان از کارگاه آموزشی بهره خواهند برد. هدف کلی در این دوره آموزشی افزایش سطح آگاهی ، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری به عنوان مسئولان اجرایی وکارگزان دولت می باشد. در صورت تمایل به شرکت در دوره فوق ، در سامانه آموزشی ثبت نام و با هماهنگی واحد آموزش ، در روزهای مقرر بر اساس برنامه پیوست حضور بهم رسانید.