اطلاعیه
نمایش
7312

تاریخ: 1396/10/02
زمان: 12:42
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری»
براساس هماهنگی های انجام شده دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری » برای کارکنان محترم اداره کل دامپزشکی استان گیلان در سالن اجتماعات آن اداره کل برگزار می گردد.(برنامه پیوست) هدف کلی در این دوره آموزشی افزایش سطح آگاهی ، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری به عنوان مسئولان اجرایی وکارگزان دولت می باشد.