اطلاعیه
نمایش
7313

تاریخ: 1396/10/02
زمان: 12:54
حجازی
کارشناس آموزش
برگزاری دوره آموزشی در شهرستان بندرانزلی
دوره آموزشی « حقوق شهروندی در نظام اداری» برای کارکنان محترم « ستاد نظارت برگمرکات استان گیلان (بندر انزلی)» از روز دو شنبه مورخ 96/10/4 آغاز می گردد. - حق اداره شایسته امور کشور - حق آسان و سریع به خدمات اداری - حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری -... از جمله سرفصل های آموزشی این دوره می باشد.