اطلاعیه
نمایش
7331

تاریخ: 1396/10/17
زمان: 11:55
شفیعی
کارشناس پژوهش
اعلام تاریخ جدید ثبت نام آزمونهای مهارت هفتگانه
قابل توجه مقاضیان آزمونهای مهارت هفتگانه (ICDL) به اطلاع می رساند سری دیگر از آزمونها روزسه شنبه مورخه 11396/11/24ساعت 8 صبح برگزار می گردد.متقاضیان می توانند از هم اکنون نسبت به ثبت نام حداکثر تا سه روز قبل از برگزاری آزمون اقدام نمایند.
پیوست ها