اطلاعیه
نمایش
8365

تاریخ: 1396/11/04
زمان: 10:28
حجازی
کارشناس آموزش
دوره اموزشی شغلی ویژه مسئول دفتر
دوره آموزشی «وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر» به مدت 12 ساعت برای کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان برگزار می گردد. دراین دوره شرکت کنندگان با مطالب زیر آشنا خواهند شد . 1- نقش مسئول دفتر در بهبود امور سازمان 2- تنظیم و تدوین کار مدیر 3- راهنمایی مراجعین و ارباب و رجوع 4 - صورت جلسه و نحوه تنظیم آن 5- ... این دوره آموزشی در روزهای شنبه ، دو شنبه و سه شنبه برای 3 گروه از مسئولان دفاتر دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در دست اجراء می باشد.