اطلاعیه
نمایش
8373

تاریخ: 1396/11/08
زمان: 10:00
عسکری
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
نیازسنجی 1397 و عملکرد 1396 دستگاههای اجرایی
با سلام ...از رابطین محترم آموزشی دستگاههای اجرایی خواهشمند است پس از دریافت فرم مربوط به نیاز سنجی آموزشی در سال 1397 و عملکرد آموزشی در سال 1396از همین صفحه نسبت به تکمیل آن اقدام و از طریق تالار گفتگو ارسال نمایند.. ضمنا فرم مزبور علاوه بر بخش تالار گفتگو از بخش بخشنامه ها،دستورالعملها و فرمها نیز قابل دریافت می باشد....با تشکر