اطلاعیه
نمایش
8381

تاریخ: 1396/11/23
زمان: 10:33
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی « آداب و اسرار نماز(بخش حضوری)»
به منظور توسعه و ترویج فرهنگ نماز و باز آموزی معلومات عبادی کارکنان دولت، دوره آموزشی « آداب و اسرار نماز» در قالب 14 ساعت کلاس حضوری برگزار می گردد. اقامه نماز فرصتی برای گفتگو با آفریدگار جهان و ارتباطی معنوی میان مخلوق و خالق می باشد. برپا داشتن نماز اولین وظیفه هر فرد مسلمان است و نماز ستون دین است . قبولی نماز از سوی پروردگار بزرگ ملاکی بر قبولی سایر عبادات و اعمال می باشد. آنچه در این دوره آموزشی ارائه می گردد: 1-آموزش احکام نماز 2- آموزش معنای نماز 3- آموزش قرائت نماز است. یکی دیگر از اهداف برگزاری این دوره ، بازآموزی و رفع اشکالات احتمالی و دانستن فلسفه اعمالی است که یک مسلمان انجام می دهد. برنامه پیوست زمان برگزاری این دوره را اعلام می نماید.
پیوست ها