اطلاعیه
نمایش
8382

تاریخ: 1396/11/25
زمان: 09:19
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی « فن بیان و آیین سخنوری»
یکی دیگر از دوره های آموزش شغلی ویژه مسئولان دفاتر ، دوره آموزشی « فن بیان و آئین سخنوری» می باشد. هدف اصلی دوره یادگیری وکسب مهارت فصاحت و بلاغت در کلام، برای مسئولان دفاتر می باشد. شرکت کننده در این دوره با موارد زیر آشنا خواهد شد. 1- مراحل آفرینش سخن 2- عوامل اصلی سخنوری(لحن - آهنگ - حرکت ظاهر هر سخنور - .. 3- انواع لحن 4- مراحل سه گانه سخن : چه باید گفت- به چه ترتیب باید گفت - چگونه با ید گفت 5- ...
پیوست ها