اطلاعیه
نمایش
8396

تاریخ: 1396/12/05
زمان: 10:56
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی «دولت الکترونیکی» ویژه مدیران
درراستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، دوره آموزشی «دولت الکترونیک » به مدت 8 ساعت ویژه مدیران برگزار خواهد شد. هدف از اجرای این دوره : - گسترش بهره گیری از فناوری های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک - افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات مدیران می باشد. مدیران محترم دراین دوره، با سرفصل های زیر آشنا خواهند شد: 1- آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی 2- تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی 3- آشنایی با قوانین بالا دستی در حوزه دولت الکترونیک 4- آشنایی با کاربردها، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات 5-... برنامه پیوست زمان اجرای دوره آموزشی فوق را اعلام می نماید .
پیوست ها