اطلاعیه
نمایش
8397

تاریخ: 1396/12/05
زمان: 11:28
حجازی
کارشناس آموزش
مراحل دریافت و تکمیل فرم « نظرسنجی»
به اطلاع کلیه فراگیران در دوره های آموزشی می رساند، جهت مشاهده نمرات و نیز دریافت گواهینامه دوره آموزشی که شرکت نموده اید، لازم است فرم نظرسنجی را تکمیل فرمایید . فایل پیوست ، مراحل دریافت فرم نظرسنجی را به شما آموزش می دهد.
پیوست ها