اطلاعیه
نمایش
9445

تاریخ: 1397/02/29
زمان: 14:18
عسکری
رئیس گروه آموزش و توانمندسازی
دریافت آمار تعداد پرسنل دستگاهها
با سلام و احترام .. بدینوسیله به اطلاع می رساند نامه و فرم مربوط به اطلاعات تعداد کارکنان دستگاه اجرایی در بخش تالارهای مجازی قابل دریافت می باشد لطفا پس از رویت نسبت به تکمیل و ارسال آن به این مرکز اقدام فرمایید.
پیوست ها