اطلاعیه
نمایش
9478

تاریخ: 1397/03/23
زمان: 12:16
جدي
برنامه تشکیل دوره توجیهی بدو خدمت دستگاههای تعزیرات-راهداری و حمل ونقل-دانشگاه پیام نور-تبلیغات اسلامی- سازمان قضایی - میراث فرهنگی-تعاون کار و امور اجتماعی
سری جدید دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 97/03/28 روزدوشنبه ساعت 30و8 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می شود
پیوست ها

1397/04/03
8:12:53 AM