طرحهای پژوهشی
1
ارزیابی فنی واقتصادی بهره گیری از مصالح FRP در مخازن زمینی وهوایی مناطق روستایی استان گیلان وبررسی های فنی واقتصادی (پایلوت)
2
بررسی اثربخشی آموزش طی 5 سال اخیر در شرکت آب وفاضلاب روستایی استان گیلان
3
ارزیابی عملکرد ایستگاههای پمپاژ آب وارائه راهکارهای کمینه سازی هزینه ها
4
بررسی میزان باقیمانده علف کش بوتاکلردر آبهای آشامیدنی روستاهای استان گیلان وراههای حذف آن
5
بررسی پارامترهای مختلف کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در مراکز آبرسانی روستایی شهرستانهای آستانه اشرفیه و لنگرود و تهیه نقشه کیفی
6
بررسی روشهای غیرمتمرکز تصفیه فاضلاب وبهره گیری از پکیج تصفیه فاضلاب بصورت منفرد (استفاده خانوار محدود روستایی) با امکان حذف همزمان کربن، ازت وفسفر
7
تحلیل موانع و راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی سازمانی در بین کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه¬های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان
8
بررسی اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت زودرس (sc108 ) و متوسط رس (sc301 ) دانه ای در منطقه آستارا
9
بررسی وضعیت متخصصین و فارغالتحصیلان رشته های کشاورزی استان گیلان
10
بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند رشد اجزا عملکرد و بعضی خصوصیات زراعی دو رقم سویا در شرایط اقلیمی شمال کشور - آستارا
11
بررسی تاثیر کودهای ماکروالمنت روی عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی در منطقه آستارا
12
بررسی و مطالعه تطبیقی آگاهیها و نگرشها و رتارهای اجتماعی فرهنگی مردم آستارا
13
بررسی پتانسیل تولید ترکیبات آلی جانبی ناشی از کلرزنی (تری هالومتانها) درآبهای آشامیدنی روستاهای استان گیلان و پیشنهاد روش بهینه حذف آن
14
بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع جوش لوله های پلی اتیلن آب شرب با ارائه استانداردها و دستوالعمل های مورد نیاز
15
بررسی علل و اثرات خوردگی در مخازن بتنی ناحیه مرکزی استان گیلان
16
بررسی کیفیت رسوب گذاری وخوردگی آب چاههای فلمن برروی پمپ ها ولوله ها وشیرآلات در سایت SW وراهکارهای مقابله با آن
17
اندازه گیری میزان باقیمانده دیازینون در آبهای آشامیدنی روستایی استان گیلان وتعیین روشهای اقتصادی حذف آن
18
بررسی رشد مجدد میکروبی در شبکه های آب آشامیدنی وتانکرهای آب مناطق روستایی استان گیلان وارزیابی گزینه های مختلف شستشو وگندزدایی شبکه وتانکرهای آبرسانی
19
بررسی روشهای بهینه سازی شبکه توزیع آب روستایی وارائه راهکارهای اجرایی
20
مقایسه روشهای مختلف تصفیه فاضلاب در قالب سیستم های متمرکز ونیمه متمرکز در مناطق روستایی استان گیلان با رویکرد استفاده مجدد از پساب
21
بررسی فنی واقتصادی استفاده از زئولیتها ونانوزئولیتها در حذف آمونیوم ازآب
22
بررسی کاربرد وفناورهای نوین برای شناسایی منابع آب منطقه رودبار گیلان(روش ژئورادار-رزونانس)
23
بررسی عملکرد سیستم رزینی پایلوت اجرا شده برای حذف آمونیوم، آهن و منگنز
24
بررسی فن آوریهای نوین در حذف عناصر کیفی خاص از آبهای آشامیدنی روستایی(حذف فلزات سنگین آرسنیک،سرب،جیوه وکروم)
25
حذف عناصر کیفی خاص از آب در فرآیند فتوکاتالیستی خلاء با استفاده از نانو ذرات Zno وTio2
26
بررسی وارزیابی عوامل موثر در قیمت تمام شده واقتصاد آب وراهکارهای اقتصادی کاهش آن در صنعت آب وفاضلاب روستایی استان گیلان
27
بررسی میزان کارایی کربن فعال تهیه شده از کاه ،کلش وسبوس برنج در کاهش میزان باقیمانده پارامترهای خاص از آبهای آشامیدنی استان گیلان
28
بررسی روشهای مختلف پایداری مخازن احداث شده برروی مناطق شیب دار استان گیلان
29
مدل‌سازي كيفيت فيزيكي و شيميايي منابع آب استان گيلان (چاه‌ها) با استفاده از GIS
30
مستند سازی تجارب مفید مدیران عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان های شمالی کشور
31
بررسی مشخصات کمی وکیفی فاضلاب روستایی ومقایسه آن با فاضلاب شهری جهت بکارگیری در مبانی طرحهای تأسیسات فاضلاب
32
بررسی روشهای مقاوم سازی مخازن فلزی هوایی
33
مقایسه هزینه سرانه وارزیابی اقتصادی از اجرا تا بهره برداری در پروژه های مجتمعی وتک روستایی در پهنه استان گیلان
34
بررسی کارآیی حذف نیترات از آب با استفاده از تعویض یونی
35
بررسي راهكارهاي عملياتي كاهش هدر رفت و تهيه لايه¬هاي GIS سايت آبرساني روستايي خمام
36
بررسی میزان پارامترهای کیفی خاص در منابع آب زیرزمینی استان گیلان با استفاده از روش GC وms-gc وتعیین روشهای اقتصادی حذف آن
37
بررسي مشاهده اي اصلاح تكنيك كشت و كاهش هزينه توليد برنج (رقم هاشمي) در سه نقطه استان گيلان
38
شناسایی و ارزیابی ارقام و ژنوتیپ های زیتون به منظور بهبود روش مدیریت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون در استان گیلان
39
اثر تلفیقی کود شیمیایی و ورمی کمپوست بر کمیت و کیفیت برنج
40
توسعه صنايع تبديلي كشاورزي – جانمايي واحدهاي صنايع تبديلي كشاورزي در سامانه GIS
41
بررسی گل دهی و اتنخاب گرده دهنده مناسب برای ژنوتيپ هاي برتر فندق های بومی منطقه
42
تهیه کیت تشخیص بیماری خطرناک شانکر باکتریایی کیوی
43
ارزیابی کمی و کیفی کشت مخلوط لگوم های علوفه ای یکساله با گرامینه ها در کشت دوم در اراضی شالیزاری
44
مطالعه مولکولی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های تمشک در شمال ایران
45
مطالعه ترانسكريپتوم سيكل فحلي در گوسفند بومی گیلان (تالشی)
46
سازگاری ارقام مختلف بادام زمینی در شرایط استان گیلان
47
بررسی سازگاری و مقایسه کارایی (عملکرد ) نهال های زیتون تکثیر شده به روش پیوند ،قلمه نیمه خشبی و کشت بافت در منطقه علی آباد رودبار
48
بررسی چگونگی تغییر نگرش و افزایش مشارکت باغداران زیتون شهرستان رودبار در مدیریت آفت مگس میوه زیتون
49
: بررسی میزان اثربخشی فعالیت های ترویجی در تولید محصول سالم (با تاکید بر آموزش های IPM )،مطالعه موردی: شهرستان های لاهیجان و املش
50
بررسی نقش زنان در توسعه كشاورزي پايدار با تأكيد بر اثر بخشي ترويج توليد محصول سالم (مثمر و غیر مثمر) در استان گيلان (مطالعه موردي شهرستانهاي صومعه سرا و شفت)
51
بررسی چگونگی تغییر نگرش و افزایش مشارکت باغداران زیتون شهرستان رودبار در مدیریت آفت مگس میوه زیتون
52
بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد تولیدی گاوهای آمیخته ( بومی *نژادهای خارجی) در استان گیلان
53
اصلاح و اولويت بندي 20 پروژه سرمايه گذاري در منطقه آزاد انزلي
54
بررسي و مطالعه پوشش گياهي و تعيين كاربري و پتانسيل اراضي در اختيار اداره كل اقتصاد و دارايي استان گيلان در منطقه اميركياسر بندر كياشهر
55
بررسي وضعيت تغذيه باغات فندق جهت دستیابی به بهبود مدیریت مصرف کودهای شیمیایی وآلی (باغات فندق شهرستانهاي رودسر ،املش وسياهكل
56
خالص سازي ا رقام محلی رقم هاشمي در استان گيلان
57
رصد تهاجمات استراتژیک دشمن در جبهه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه مبادی ورود، کالاهای وارد شده و سیمای مصرف کالاهای فرهنگی و رسانه‌ای خارجی در سطح کشور)
58
بررسی عناصر داستان در کتاب دا
59
بررسی شخصیت های اسطوره ای در قصاید خاقاقانی شروانی
60
مجرمان سیاه (بررسی روابط دختران و پسران)
61
جلوه های جامعه آرمانی از منظر نهج البلاغه
62
بررسی روایتهای امام علی (ع) درباره فهم و تفسیر قرآن و مقایسه آن با روایتای ابی بن کعب و ابن مسعود
63
بررسي میزان باورهای خرافی در سطح استان گيلان
64
طرح پيشنهادي سند جامع راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان گيلان 1397-1393
65
بررسی نگرش جوانان استان گیلان در مورد مؤثرترین شیوه های تبلیغ مذهبی
66
نقش تضمین نحوی در فهم و تفسیر قرآن
67
بررسی ازدیاد نسل و کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه
68
ارتباط اهداف نزول قرآن با اسامی و صفات قرآن
69
بررسي سرولوژي عوامل عفوني ايجاد كننده سقط جنين درگوسفند وبز در استان گيلان
70
بررسي تاثیر دماي هوا بر خشك كردن و ويژگهاي كيفي فندق
71
بررسي وضعيت موجود خاك اراضي كشاورزي استان گيلان در سيستم GiS
72
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايت مشتريان از عملكرد فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت
73
بررسي جايگاه فرودگاه سردار جنگل در توسعه همه جانبه استان گيلان
74
بررسی میزان خودباوری واعتمادبه نفس دردانشجویان ودانش آموزان شاهدومقایسه آنان بادانشجویان ودانش آموزان غیرشاهداستان گیلان
75
بررسی گرایش های ارزشی دانشجویان شاهداستان گیلان
76
بررسی وشناسایی راهکارهای حل معضل بیکاری فرزندان شاهدباتوجه به معضلات اقتصادی جامعه (دراستان گیلان)
77
بررسی و مقایسه تاثیرپذیری جامعه از فرهنگ شهادت ( بانمونه عینی در اقشار )
78
بررسی وضعیت اشتغال فرزندان شاهدفارغ التحصیل دردوره متوسطه ومقاطع تحصیلی دانشگاههادراستان گیلان
79
بررسی میزان رضایتمندی خانواده های معظم شاهداستان گیلان ازخدمات معیشتی وفرهنگی،آموزشی بنیادشهید
80
بررسی وتبیین موفقیت طرح استادمشاوردرپیشبردامورآموزش وپرورش دانشجویان شاهد
81
بررسی وضعیت روانی کارکنان بنیادشهیداستان گیلان
82
عوامل موثردرآسیب خانواده جانبازان
83
بررسی نگرش شغلی فرزندان شاهدوایثارگرنسبت به آینده شغلی خود
84
بررسی میزان گسترش فراگیری فرهنگ ایثار و شهادت در اقشار مختلف جامعه
85
بررسی شیوع اختلالات روانی در میان فرزندان شاهد استان گیلان
86
بررسی فرصتها،تنگاهاوچالش های موجود درسازمان درراستای اجرای طرح تکریم ازارباب رجوع
87
بررسی میزان گرایش فرزندان شاهدوایثارگربه آموزشهای فنی وحرفه ای کاربردی وشناسائی عوامل موثربرآن
88
بررسی مقایسه میزان ومنابع فشارروانی درخانواده های شاهدوایثارگروراهکارهای مقابله باآن
89
بررسی ومقایسه منابع الگوپذیری درفرزندان ایثارگران(جانباز-آزاده)باگروه عادی
90
سنجش نیازهای آموزشی کارکنان سازمان بنیادشهیدوامورایثارگران استان گیلان
91
تحلیل محتوای جامعه شناختی روانشناسی محتوای وصیت نامه های شهدای گیلان
92
بررسی فعالیتهای ورزشی مناسب جانبازان دراوقات فراغت آنان
93
بررسی وضعیت رضایت مندی جامعه هدف ازخدمات ارائه شده دربنیادشهیدوامورایثارگران
94
بررسی میزان رضایتمندی جامعه هدف از ساماندهی گلزار شهدای استان گیلان
95
بررسی راهکارهای حفظ قرآن مجید در بین همسران و فرزندان شاهد و ایثارگر استان گیلان
96
مطالعه تطبیقی مهارتهای پیش از ازدواج و راه های افزایش آن در بین دختران شاهد و ایثارگر
97
نظر سنجی عمومی در مورد حفظ و تقویت روحیه ایثارگری و انتظار آنان از ایثارگران
98
بررسی میزان آثارنفوذفرهنگ بیگانه بردانش آموزان شاهداستان گیلان وراههای مقابله باآن
99
مقایسه سلامت روان ومنبع کنترل درونی درفرزندان شاهددخترکه مادرانشان ازدواج مجددداشته اندباآنهائی که مادرانشان ازدواج مجددنداشته اندودختران غیرشاهددراستان گیلان
100
بررسی میزان رضایت فرزندان شاهدازخدمات آموزشی بنیادشهیدانقلاب اسلامی
101
بررسی تاثیرفقدان پدربرعزت نفس دانشجویان شاهدوغیرشاهد(دختر)دانشگاه گیلان
102
تاثیرتبلیغ براساس انتقال پیام یک جانبه ودوجانبه واستفاده ازترس درتغییرنگرش نوجوانان نسبت به نمازدرفرزندان شاهداستان گیلان
103
روش های جذب نیروی های متخصص در اداره کل امور مالیاتی
104
بررسی تاثیرخودنظارتی معلمان برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شاهددراستان گیلان
105
بررسی اثرآموزش هوش هیجانی درافزایش هوش هیجانی مددکاران بنیادشهیدوامورایثارگران استان گیلان
106
بررسی اثرآموزش هوش هیجانی درافزایش هوش هیجانی مدیران بنیادشهیدوامورایثارگران استان گیلان
107
اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی برخودپندارنده،عزت نفس وابزاروجوددانش آموزان متوسطه شاهداستان گیلان
108
اثربخشی آموزش ابزاروجودبرخودپنداره وهراس اجتماعی دانش آموزان دخترراهنمایی شاهداستان گیلان
109
مقایسه نیمرخ روانی همسران جانبازان بالای 25% و همسران جانبازان بالای 50% و اثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل استرس ( SIT ) برکیفیت زندگی و شادگامی همسران جانبازان بالای 50% شهرستان رشت
110
اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر افزایش امیدواری فرزندان اناث جانبازان
111
بررسی رابطه بین شادکامی و الگوی پنج عاملی شخصیت NEOدر بین افراد جانباز و عادی استان گیلان
112
بررسی امکان تغذیه واداری (مصنوعی) چاه‌های محدوده امام‌زاده هاشم رشت
113
بررسی استفاده از ذغال اکتیو در تصفیه خانه آب شهر شفت
114
بررسی ارتقای کیفی آب تصفیه خانه بزرگ آب گیلان
115
بررسی دليل افت آبدهي در چاه هاي فلمن لوشان و جمال آباد منجيل و ارائه راهكار مناسب براي رفع آن
116
ارزيابي كارايي سيستم اولتراسونيك در حذف جلبكها و موجودات ميكروسكوپي و بررسي نتايج حاصله به ويژه در تشكيل تركيبات ثانوي
117
استفاده از فناوري هاي نوين براي به حداقل رسانيدن خسارات ناشي از بارندگي درشبكه هاي فاضلاب
118
مقاوم سازي سامانه هاي آبرساني شهررشت دربرابرزلزله
119
عملگر برقی هوشمند برای باز و بسته کردن شیرها
120
آنالایزر آنلاین کلر باقیمانده مجهز به کنترلر PID
121
پیاده سازی مرکز مانیتورینگ با RTU ساخت داخل با پشتیبانی از پروتکل استاندارد DNP در بستر رادیومودم و GPRS
122
بهسازي تصفيه خانه كوچصفهان با استفاده از فيلتر هاي مادوكس (Maddox)
123
ارزیابی عملکرد استراتژیهای اداره کل امور مالیاتی استان گیلان با استفاده از روشهای چند شاخصه مبتنی بر کارت امتیازی متوازن
124
تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
125
برمسته گوان ( مثل ها ، کنایات و اصطلاحات گیلکی )به گویش کسمائی
126
مجموعه نقل های استان گیلان
127
فلز و فلز کاری در گیلان
128
امکان سنجی پرورش فیلماهی تامرحله عرضه به بازاردرقفس دردریای خزر
129
روشهای مبارزه بابلوم جلبکی .volvox sp
130
تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات وارتباطات شیلات گیلان
131
شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندساز در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
132
آسیب شناسی رفتار تماشاگران در استادیوم های ورزشی استان گیلان
133
بررسی سطح فراوانی و سطوح مشارکت ورزشی مردم استان گیلان به تفکیک گروه های سنی در مردان و زنان
134
بررسی عوامل استرس زای شغلی مربیان ورزشی استان گیلان و میزان اثر گذاری آنها بر کیفیت عملکرد مربیان
135
بررسی مساله فروپاشی ولتاژ در فیدرهای توزیع استان گیلان جهت بهره وری حداکثر از ظرفیت فیدرها
136
بررسی و تحقیق در خصوص پارامترهای موثر بر افزایش وصول مطالبات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و ارائه راه حلهای مناسب به منظور افزایش وصول مطالبات با بکارگیری از روشهای جدید و بهبود روشهای موج...
137
مطالعات امکان سنجی روشهای کاهش تلفات در شبکه توزیع برق گیلان
138
آنالیز حوادث شغلی 10 ساله شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و ارائه راهکارهای کنترلی مناسب با تاکید بر اصلاح فرهنگ ایمنی
139
طراحی سیستم قیمت تمام شده شبکه های برق رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
140
طراحی و ساخت سیستم هوشمند کنترل دمایی ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده از پیامک با قابلیت آمارگیری و مانیتورینگ در مرکز کنترل
141
اثر مشاوره گروهی با رویکرد محاورهای برن در افزایش سازگاری زندانیان مرد در زندان رشت
142
بررسی ارتباط میان حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره زندانهای گیلان
143
بررسی موارد حبس و راهکارهای جایگزین آن در فقه امامیه و حقوق ایران
144
بررسی موارد پرداخت و دریافت دیه در فقه امامیه و حقوق ایران
145
بررسی سبکهای فرزند پروری با طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلالات شخصیت خوشهB در افراد بزهکار و غیر بزهکار
146
بررسی امکان استقرار نظام آموزش از راه دور در زندانها
147
بررسی کیفیت خدمات سامانه مدیریت الکترونیکی حمل کالا در پست استان گیلان مبتنی بر روشهای ANPوEMATEL
148
بررسی کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان گیلان و ارتباط آن با رضایت مندی از آن دفاتر
149
بررسي امكان پرورش ماهيان مهم اقتصادي تالاب انزلي در اراضي حاشيه آن(فاز 1و2) .
150
پرورش كپور ماهيان در پن تالاب انزلي به منظور مبارزه بيولوژيك با گياهان بن در آب و شناور(فاز 1و2)
151
مولدسازی گونه های ماهیان بومی تالاب انزلی با هدف حفظ تنوع زیستی(فاز اول لای ماهی وکپور تالابی)(فاز1و2).
152
اثر بخشی طرح واره درمانی در طرح واره های ناسازگاری جوانان در شرف ازدواج
153
اثر بخشی آموزش اثرات سوءکودک آزاری بر ویژگی های شخصیتی کودکان به والدین به شیوه نرم افزار آموزش الکترونیکی بر کاهش رفتارهای کودک آزادانه والدین مراکز پیش دبستانی
154
تاثیر منتخبی از بازیهای دبستانی به روی کیفیت زندگی دختران کم توان ذهنی 14-10 سال مراکز بهزیستی استان گیلان
155
اثربخشی معنا درمانی گروهی بر امیدبه زندگی مبتلایان به ایدز
156
بررسی پیامد های حوادث جاده ای سالمندان آسیب دیده در شهر رشت 92-89
157
تاثیر معنویت بر بهزیستی روان شناختی ومعنای زندگی دانشجویان مرکز آموزش علمی –کاربردی بهزیستی استان گیلان
158
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معلولین دچار آسیبهای نخاعی شهری و روستایی در استان گیلان در نیمه دوم سال92
159
رابطه استرس شغلی به فرسودگی شغلی ودر گیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان
160
تاثیر آموزش روانی خانواده (مدل اتکینسون وکویا)بر سلامت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتلا به اسکیزوفرنی
161
بررسی میزان آسیب های اجتماعی درخانواده های زنان سرپرست خانوار در استان گیلان
162
بررسی ویژگی های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کودکان خیابانی استان گیلان
163
بررسی آماری انجام انواع خدمات دندانپزشکی برای کودکان 3تا7 ساله در کلینیک های دندانپزشکی آپادانا و مارلیک
164
بررسی شیوع پوسیدگی های ناشی از مصرف بطری شیر و قطره آهن دردندان های شیری( کودکان3تا6 ساله مهد های کودک شهر رشت در نیمه دوم سال 85)
165
: اثر بخشی روش ماتریکس بر اضطراب و نگرش به سوء مصرف مواد شیشه در مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
166
بررسی سنخ شخصیتی وعلل روانی –اجتماعی فرار از خانه در مدرسه در دختران 14 تا 25 سال استان گیلان
167
بررسی میزان کاربری غیر مجاز تلفن همراه در نوجوانان و جوانان شهر رشت
168
بررسی میزان اثر بخشی خدمات بهزیستی بر کیفیت زندگی معلولان جسمی -حرکتی
169
مطالعه تجربه طلاق (بررسی علل وپیامد ها)در استان گیلان(روش تحقیق کیفی)
170
برآورد قیمت تمام شده خانه کودک ونوجوان ویژه نگهداری کودکان بی سرپرست وفاقد سرپرست موثر گروه سنی 18 -6 سال(مورد مطالعه:خانه ی کودک آدینا وامام حسن مجتبی) ذ
171
مطالعه وارائه مدلها وراهکار های افزایش میزان تمایل وانگیزش کودکان ونوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی استان گیلان به دین
172
بررسی آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری (مطالعه ای در شهر رشت)
173
بررسی نقش آموزش مهارتهای زندگی بر تغیر شیوه های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار ومشکلات رفتاری فرزندان شهرستان لاهیجان
174
بررسی اثر بخشی طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه بر کیفیت زندگی معلولین جسمی -حرکتی بهزیستی استان
175
بررسی DMFدندان های شیری و موارد شکست ترمیم ها در کودکان3تا7 ساله مهد های کودک شهر رشت
176
بررسی شیوع سطوح پوسیدگی دندان های شیری در کودکان3تا6 ساله مهد های کودک شهر رشت
177
بررسی سلامت دهان و دندان کودکان3تا6 ساله مهد های کودک شهر رشت و بررسی وضعیت اکلوژن دندان های شیری
178
ارزیابی آمادگی الکترونیکی اداره کل ثبت احوال استان گیلان برای پیاده سازی دولت الکترونیک
179
بررسی روشهای تامین اتقان اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان گیلان
180
ارائه مدل بهبود یافته جهت پیاده سازی فنآوری RFID با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندگانه (مطالعه موردی، کتابخانه های عمومی استان گیلان)
181
تكنولوژي تثبيت خاك با سي بي ار پلاس(CBR plus4) ومزاياي آن
182
استفاده از تكنولوژي سولفور پليمر گوگاس جهت افزايش كيفيت مقاومت و دوام قير و اسفالت
183
بررسي توان جمعيت پذيري روستاهاي جلگه اي شهرستان ماسال با تاكيد بر ظرفيت هاي محيطي
184
بررسی اپیدمیولوژیک و جداسازی ویروس زبان آبی در استان گیلان
185
تعيين وضعيت برنامه هاي شبكه محلي
186
نظر سنجی تعیین وضعیت برنامه های شبکه باران
187
بررسي احوال 5 تن از رجال مذهبي گيلان از قرن 12 هجري قمري
188
انتظارات مخاطبان از شبكه استاني گيلان
189
تحلیل محتوای برنامه شش ماهه صدا وسيما ي مركز گيلان
190
شناسايي و معرفي مناطق گردشگری و بررسي زمينه‌هاي توسعه ی صنعت
191
نيازهاي جوانان استان گيلان
192
تاثير قيام عاشورا بر نهضت جنگل
193
بررسي علّت های تخريب جنگلهاي استان گيلان
194
گيلان در پرتو انقلاب اسلامي
195
گزارش سفر رياست جمهور به استان گیلان
196
تلويزيونهاي خصوصي فلسطين
197
بازارهاي هفتگي گيلان
198
حركت اسلامي مردم گيلان از سال 42 تا 57
199
بررسي نقش زن روستايي در اقتصاد خانواده
200
نیازسنجی از روستاها استان گیلان
201
اثربخشی طرح سپاس ازمنظرمتولیان وجامعه هدف بنیادشهیدوامورایثارگران
202
نیازسنجی وارائه مکانیزم رفع نیازهای جانبازان زیر25درصدوخانواده هایشان
203
ارزیابی شیوه های ترویج فرهنگ ایثاروشهادت وارائه مدل مناسب
204
طرح محیط پژوهی استراتژیک با استفاده از تکنیک سوآت (SWOT) در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
205
شیر قطع سریع جریان آب خروجی مخزن سراوان
206
دستـگاه ارتفـاع سنـج
207
بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ آب با استفاده از پمپهای شناور در پوسته های فولادی بجای پمپهای زمینی متداول
208
پایش كيفيت منابع آبي زيرزميني استان گيلان‏ جهت ارزيابي پارامترهاي فیزیکی ، شيميايي ، بیولوژی و میکروبی آب شرب استان
209
شناسایی و ترغیب کارآفرینان شهر رشت جهت تحقق برنامه های خصوصی سازی و مشارکتی شهر رشت
210
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری رشت
211
مطالعات طراحی ورودی های اصلی شهر رشت
212
ساماندهی کارگران فصلی شهر رشت
213
بررسی عوامل موثر بر روحیه نشاط و شادکامی در میان شهروندان شهر رشت
214
دانشی شدن شورای اسلامی شهر رشت و تاثیر آن بر بهره وری مدیریت شهری
215
طرح اصلاح الگوی مصرف در شهرداری رشت با تاکید بر بهره وری منابع انسانی
216
سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد شهرداری رشت و بررسی عوامل موثر برآن
217
طرح تحلیل تقاطع های کنترل شونده به روش H MC 2000 در شهررشت
218
جانمایی مخازن موجود و پیشنهادی پسماندهای شهر رشت با استفاده از نرم افزارهای WAGS و GIS
219
تدوین بسته سیاسی توسعه اقتصادی شهر رشت
220
تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری رشت
221
بررسی حادثه خیزی بازار رشت و راهکارهای تامین ایمنی آن
222
بررسی راهکارهای تقویت نقش محلات در اداره امور شهر رشت (مطالعه محله محوری لاکانشهر)
223
موانع جذب سرمایه¬گذاری خارجی در استان گیلان با تاکید بر شهر رشت
224
بررسی عوامل موثر بر وندالیسم در شهر رشت
225
طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت
226
مدیریت سیاسی و اجرایی آسیب پذیرها و بحران های ناشی از حوادث احتمالی طبیعی در شهر رشت
227
به سازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با مشارکت ساکنان (با تاکید بر محله پیرسرای شهر رشت)
228
تعیین نوع گونه براساس اولویتهای کاربرد جنگلداری شهری (مطالعه موردی شهر رشت)
229
ارزیابی عملکرد آژانس¬های خدمات مسافرتی شهر رشت در توسعه اکوتوریسم
230
تاثیر پروژه ها و سرمایه گذاری های کلان برتوسعه فیزیکی شهر رشت طی 5 ساله اخیر
231
ساماندهی بافت فرسوده خیابان باقرآباد رشت
232
بررسی الگوهای سینوپتیکی یخبندان استان گیلان
233
تاثیر ساختار بر رفتار شهروندان (نمونه شهر رشت)
234
بررسی عوامل تاثیرگذار بر هویت شهر در فضاهای عمومی شهری(میدان و خیابان) برای مرکز شهر رشت
235
بررسی معضلات خدمات شهری در بافتهای فرسوده شهر رشت (محله ساغری سازن)
236
شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی برای کمک در پیاده سازی شهرداری الکترونیک شهر رشت
237
پیش بینی میزان مرگ و میر (شهر رشت) با استفاده از مدل لی – کارتر
238
تحلیل روند توسعه فضایی و تعیین جهات بهینه توسعه شهر رشت با استفاده از GIS
239
بررسی توسعه و بهبود سیستم هوش تجاری در شهرداری رشت
240
نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری
241
گردشگری بومی؛ رهیافتی به توسعه صنعت گردشگری شهرستان رشت (با تاکید بر بازارهای محلی و سنتی)
242
بررسی علل و عوامل حاشیه¬نشینی و تاثیرات آن برروی بافت شهری در شهر رشت از دیدگاه مردم رشت
243
تحلیل جغرافیایی و ساماندهی فضای سبز شهری (مطالعه موردی: پارکهای درون شهری شهر رشت)
244
مکان یابی مکان های ورزشی شهر رشت با استفاده از APH در محیط GIS
245
بررسی اصول طراحی فضاهای بازی کودکان گروه سنی 5 تا 12 سال در شهر رشت
246
برنامه ریزی مسکن در شهرهای با توسعه فزاینده
247
بررسی نحوه ی اجرای قطار شهری
248
تقاطع های غیرهم سطح گاز
249
تقاطع های غیرهم سطح انتظام
250
تقاطع های غیرهم سطح باستانی شعار
251
تقاطع های غیرهم سطح شهدای گمنام
252
بررسی احداث کارخانه امحاء زباله و تولید انرژی
253
بررسی نحوه مشارکت مالکین واقع در مسیر طرح ها
254
واگذاری امور نگهداری فضای سبز و تاسیسات بخش خصوصی
255
واگذاری رفت و روب و جمع¬آوری زباله به بخش خصوصی
256
بررسی انواع پوشاک در استان گیلان
257
بررسي تمدن هاي باستاني گيلان
258
سنجش میزان موفقیت طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل از نظر رانندگان و ارائه
259
عنوان: نیاز سنجی از جوانان استان گیلان درباره برنامه های شبکه باران
260
بررسی عوامل تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تهدیدات مجازی
261
نیازسنجی از مردم رشت درباره 24 ساعته شدن برنامه های شبکه باران
262
تحقيق: تحليل محتواي گلهاي خندان
263
بررسي ديدگاههاي شهروندان گيلاني در مورد خدمات پلهاي عابر پياده
264
بررسي آلاينده هاي تالاب انزلي
265
بررسي فرهنگ جديد كار
266
خون کمیاب( اسبچه خزر در گیلان)
267
کارکرد چوب در معماری روستایی گیلان
268
مصرف رسانه ای و گروه مرجع در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت
269
شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل طنز و سرگرمی در استان گیلان
270
مشاهیر گیلان سرمشق عملی همت مضاعف و کار مضاعف
271
ديلمان بهشت گمشده نياكان
272
بررسي نگرش جوانان استان گيلان در مورد موثرترين شيوه هاي تبليغ مذهبي
273
محيط پژوهي استراتژيك اداره کل صدا و سيما ی استان گيلان
274
بررسي ارتباطات درون سازماني و نگرش كاركنان به مديريت در صدا وسيما ي مركز گيلان
275
پژوهش:گوزن هاي شمالي
276
بررسي جنگ پيله داربن
277
پژوهش كشتي گيله مردي
278
تاثير تخريب منابع طبيعي در توسعه نيافتن استان گيلان
279
زندگي نامه مشاهير و مفاخر گيلان(محمود نامجو)
280
بررسی نقش و رنگ گليم تالش
281
تحليل محتواي اخبار ساعت20
282
وضعيت روستاي كچا وتبديل شدن آن به زباله دان صنعتي وخانگي
283
شوكا – عروس جنگلهاي گيلان
284
بررسي و معرفي نمادهاي گيلان
285
بررسي ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي صدا وسيماي استاني
286
بررسی مقایسه ای نظر سنجی انتخابات دهم ریاست جمهوری در شهر رشت
287
نیازسنجی از مردم شهر رشت درباره ی برنامه های صدا و سیمای استان
288
اطلس فرهنگي استان گیلان
289
آداب و رسوم محرم ، رمضان و نوروز در گیلان
290
زندگي نامه ی سرداران و فرماندهان شهيد گيلاني
291
اسبچه ی خزر و معرفي زمينه هاي پرورش آن در ايران
292
مردم نگاري شهرستان فومن
293
روزشمار وقايع تاريخي استان گيلان در يكصد سال اخيراز دوران مشروطه تا دوران معاصر
294
مشاهیر گیلان(دکتر محمد معین)
295
بحران در صنايع نساجي استان گيلان
296
اداب و رسوم ازدواج در گيلان
297
برون مرزي تالشي وگرجي صداوسيماي مركز گيلان
298
افسانه ها و اسطوره هاي فولكوريك گيلان
299
بررسي تبيين نقش رسانه هاي محليدر مديريت بحران طبيعي در استان
300
آثار و بناهای تاريخي گيلان
301
نقد و بررسي عملکرد واحد اطلاعات و اخبار صداوسيماي مركزگيلان
302
تاريخچه روحانيت گيلان
303
تاريخچه احزاب سياسي استان گيلان از زمان مشروطيت تا زمان حال
304
بررسي نقش افسانه هاي گيلاني درباورهاي مردمي
305
تحليل محتواي مطبوعات محلي استان گيلان
306
بررسي خبرهاي عصر ساعت16:45شبكه باران
307
بررسي اجمالي شعر و ادبيات گيلكي
308
نظر سنجي از نخبگان خاص
309
نظر سنجي از برنامه هاي ماه رمضان
310
زندگي نامه و آثار مشاهير استان گيلان
311
بررسی و اندازه گیری آلودگی نفتی سواحل استان گیلان
312
مطالعه وبررسی موانع وعوامل موثربرافزایش ترانزیت کالا از بندرانزلی
313
بررسی تأثیر رسوبات امواج دریا وسیلاب رودخانه ها بر زیست محیطی تالاب و حوضچه بندر انزلی
314
مطالعه وبررسی استحصال زمین از دريا وکاربرد آن در احداث سازه های دریایی و خشکی
315
گزینش مناسبترین شبکه لجستیک برای بنادر و دریانوردی ( بندرانزلی ) با نگرشی بر توسعه مناطق فعالیت لجستیک ، بندر خشک و پارک لجستیک
316
قدرت حضور انتخابات شوراهاسال1385
317
تحقیق:تحلیل محتوابرنامه های سه ماهه ی صدا و سیمای گیلان
318
مستند سازي درباره ی غار آويشوي ماسال
319
بررسي منطقه تاريخي آق اولر(روستايي در دل تاريخ
320
مستند سازي درباره ی قلعه رودخان
321
منطقه ی آزاد بندر انزلي وپيامد هاي آن در اقتصاد گيلان
322
تحليل محتواي برنامه ی باز باران
323
بررسي منطقه ی تالاب انزلي
324
:نظرسنجی برنامه پیام گیلان
325
نقد برنامه های ورزشی شبکه باران
326
سيد جلاالدين اشرفیه آستانه اشرفیه
327
بررسي شیوه ی پوشش در استان گيلان
328
عنوان پژوهش: تحليل محتواي اخبار شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان در مورد جمهوري اسلامي ايران
329
تاريخچه ی صداوسيماي مركز گيلان
330
افسانه‌هاي تالش(جمع آوری افسانه های تالش)
331
نقدو بررسي جلسه های طرح و برنامه رادیو تلویزیون محلی استاني گيلان
332
نقد و بررسي گروههاي برنامه ساز
333
برنامه ي سيماي آموزش
334
بررسي همگرايي اهل تسنّن و تشيّع در تالش
335
ارتباطات جمعي در آسيا
336
: نقدو بررسي نويسندگي برنامه‌ها در صداوسيماي مركز گيلان
337
وضعیت برنامه های شبکه محلی
338
گاهشماري وقايع تاريخي استان گيلان از دوران صفويه تا دهه ی دوم انقلاب
339
گيلان در هشت سال دفاع مقدس
340
ياران نزديك ميرزاکوچک خان جنگلی
341
تحليل محتوا؛ بررسي ارزشها و سرمشق های ارائه شده از رسانه‌هاي گروهي
342
اصول خبرنويسي مكتوب و پخش
343
اجرای آموزش همگانی امداد وکمکهای اولیه در مدارس استان
344
فراخوان مقالات تخصصی دانشجویان و کارکنان
345
نشست تخصصی مدیر عامل -معاونت آموزش و پژوهش با روسای شعب با موضوع بررسی و تحلیل وضعیت آموزش و پژوهش در استان
346
برگزاری نمایشگاه تخصصی کتابهای منتشره توسط هلال احمر
347
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کارکنان و اساتید مرکز علمی کاربردی و دانشجویان مرکز
348
سمینار و کارگاه آموزشی شیوه تدوین مقالات و طرح های پژوهشی
349
بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین در فرودگاه استان گیلان
350
بازیابی منابع و کتابشناسی گیلان به لحاظ تاریخی(از هخامنشی تا پایان عصر پهلوی)
351
بزرگان و مشاهیر اشکور
352
بررسی شناسايي سنگ قبور اماكن مذهبي در گیلان جهت ايجاد سايت موزه سنگ مزار در پنج پيران
353
بررسی وضعیت اشتغال هنرجویان فارغ التحصیل استان گیلان
354
فرهنگ عامة اقوام ساکن در گیلان
355
مقایسه بهزیستی روانشناختی و شادکامی در دانشجویان دارای اختلال بینایی و شنوایی و دانشجویان عادی
356
مکان‌یابی جاده شاه عباسی با استفاده از پل‌های تاریخی موجود در استان گیلان
357
بررسی نقش آرامگاههای گیلان در جذب گردشگری مذهبی
358
مقایسه استرس ادراک شده ، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت روان والدین کودکان معلول جسمی حرکتی با والدیند کودکان معلول ذهنی
359
نقش جهت گیری های مذهبی در تبیین سازش یافتگی زناشویی و بهزیستی روانشناختی
360
اثربخشی آموزش مدیریت استرس و حل مساله بر کاهش مشکلات روانشناختی مادران دارای کودک کم توان ذهنی
361
بررسی ارتباط سلامت روان و سرمایه های اجتماعی در بیماران مبتلا به ایدز
362
بررسی اثر نور بر کیفیت زندگی سالمندان
363
بررسی شادکامی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت
364
اثربخشی مداخله چند وجهی لرن بر میزان استرس ادراک شده و سازگاری عاطفی زنان در شرف طلاق مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهر رشت
365
بررسی و تعیین وضعیت شاخص های بهزیستی خانوادههای شهر رشت
366
بررسی روش های بهره برداری بهینه از تجهیزات آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان گیلان
367
شناسایی عوامل اهمالکاری در فعالیت یادگیری دانش آموزان
368
تاثیر برنامه مشاوره گروهی CODIP بر میزان سازگاری کودکان با طلاق والدین
369
بررسی علل موفقیت دانش آموزان و هنر جویان دارای نگرش به کار آفرینی استان گیلان
370
اثز بخشی درمان به روش حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد (EMDR )بر ویژگی های شخصیتی و نگرش به موادمعتادین به شیشه در استان گیلان
371
بررسی بیماریها و آفات زنبور عسل در شهرستان تالش و تعیین آرتباط آنها با سندرم ریزش کلنی های زنبور عسل
372
بررسی عملکرد آموزش و پرورش استان گیلان در دوران دفاع مقدس
373
شناسايي عوامل مؤثر در بروز خلاقيت در كاركنان اداري و آموزشي آموزش و پرورش استان گيلان
374
بررسی بیماریها و آفات زنبور عسل در شهرستان رشت و تایین ارتباط آنها با سندرم ریزش کلنی های زنبور عسل
375
‹‹بررسي عوامل موثر بر پیشرفت دانش آموزان در دروس علوم وریاضی با توجه به مطالعات بین المللی TIMSS››
376
تاثیر درمان فراشناخت بر فرسودگی شغلی و راهبردهای کنترل فکر کارکنان بهزیستی استان گیلان
377
بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی (پایین بودن نمرات) هنرجویان رشته فنی و حرفه ای استان گیلان
378
اثر بخشی آموزش گذشت بر سازگاری پس از طلاق
379
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در افراد معتاد وافراد مبتلا به HIV و افراد سالم
380
بررسی آگاهی قربانیان تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران
381
بررسی علل ارجاع پرونده های مورد بررسی در پزشکی قانونی استان گیلان به کمسیون روانپزشکی پزشکی قانونی استان گیلان89 الی 93
382
بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و کیفیت خدمات درسازمان پزشکی قانونی کشور
383
شناسایی روش مناسب جهت استخراج دو متابولیت اصلی حشیش( THC-OH و THC-COOH )، در انسان و موش صحرایی
384
تعيين محدوده نرمال بويايی با استفاده از آزمون تشخیص بویایی ایران(Ir-SIT) در استان گیلان
385
مقایسه نیم رخ روانی افراد متمارض با افراد عادی در مراجعین به پزشکی قانونی استان گیلان
386
: تبیین تجربه زیسته زنان قربانی تجاوز به عنف مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی رشت: یک مطالعه پدیدارشناسی
387
بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان پزشکی قانونی گیلان
388
ارزیابی برآورد بارش رادار گیلان با استفاده ازداده های بارندگی ایستگاههای هواشناسی گیلان (مرحله اول)
389
بررسی میزان آشنایی معلمان با نياز هاي دوره هاي رشد دانش آموزان استان گیلان
390
بررسی و شناسایی تقلبات تولیدکنندگان شیر خام در استان گیلان
391
تهیه شناسنامه ژنتیکی مولدین وپیش مولدین فیل ماهیان پرورشی مرکزبازسازی ذخایرماهیان خاویاری شهیددکتربهشتی
392
بررسي فرايند تولید ، آزمون کیفی و اندازه گیری آفلاتوکسین بادام زمینی در مراحل مختلف پس از برداشت در شهرستان آستانه اشرفیه - فاز دوم ( این طرح قبلا مصوب گردیده بود .به کد رهگیری 124036-9793 ،گروه کشاور...
393
بررسی میزان طول عمربیماران مبتلا به تالاسمی ماژور استان گیلان در دو دهه اخیر
394
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران تالاسمی ماژور استان گیلان -1394
395
مقایسه کیفیت خواب ، ابعاد کیفیت زندگی و مولفه های سازگاری اجتماعی در وابستگان به آمفیتامین و افراد عادی
396
ارتباط تحریف های شناختی ، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان دربین زوجین متقاضی طلاق شهرستان رشت
397
مقایسه کنش های اجرائی در کودکان اوتیستیک و عقب مانده ذهنی
398
ردیابی مولکولی سویه های برونشیت عفونی طیور در گله های گوشتی دارای علائم تنفسی در استان گیلان
399
راهکارهای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی استان گیلان به منظور به روز رسانی و رقابت پذیری
400
طرح زنجیره تامین صنایع سلولزی استان و بررسی ظرفیتهای توسعه آن در استان
401
شناسایی واحدهای صنعتی دارای پسماند ویژه حاصل از تولید و برآورد میزان و نوع آن
402
امکان سنجی ایجاد خوشه سرمایه گذاری بین المللی ماهیان خاویاری خطبه سرای تالش
403
کاربست اف بی سی در بهبود شرایط و کیفیت زندگی : نمونه موردی (طراحی مدرسه در بلوارگیلان رشت)
404
تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر برگرایش به طلاق در بین مراجعه کنندگان به دادگاههای خانواده در گیلان
405
بررسی تاثیر درآمد خانواده بر اعتیاد فرزندان
406
بررسی اختلال شخصیت در بند نسوان زندان لاکان در شهرستان رشت
407
تاثیر متادون درمانی در کاهش رفتارهای پر خطر
408
بررسی ارتباط بیت استرس شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان زندان مرکزی رشت
409
بررسی تاثیر ساختار خانواده بر اعتیاد به مواد مخدر نوجوانان در شهرستان بندر انزلی
410
مقایسه و میزان افسردگی دانشجویان ترم اول و چهارم مرکز علمی کاربردی زندانهای گیلان
411
بررسی اختلالات شخصیتی میان زندانیان مرد بند سلامت اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان گیلان- حویق
412
بررسی رابطه ی بین طلاق والدین با بزهکاری فرزندان قاچاقچیان محکوم به مواد مخدر در زندان مرکزی رشت
413
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سرمایه فکری در مراکز آموزش علمی کاربردی استان گیلان
414
تبین وابستگی شغلی کارکنان زندانهای استان گیلان با تاکید بر رهبربی تحول گرا
415
تبین تمایل به ترک خدمت کارکنان زندانهای استان گیلان با تاکید بر کیفیت زندگی کاری آنان
416
بررسی طرح تجمیع زندانهای گیلان
417
معرفی بهترین کلونهای صنوبر جهت کشت و زراعت چوب در استان گیلان
418
معرفی و شناسایی جایگاه کشت کلونی های پرمحصول گونه صنوبر جهت زراعت چوب در استان گیلان
419
مصرف غیرقانونی و رایگان کالاهای فرهنگی و رسانه ای: مطالعه جامعه شناختی فرایند یادگیری اجتماعی
420
آینده پژوهی،سفری به 2050پژوهشی کوتاه از 50سال آینده
421
پژوهشی در طنز دوره قاجار
422
پژوهشی بر آواها و نواهای گیلان در بخش های کار،لالایی،شادمانه و آیینی در غالب صوت
423
گویش شناسی،پژوهشی بر گویش شناسی برای گویش های گیلکی،تاتی و تالشی
424
میراث معنوی و آئینی گیلانیان (تولیدی، مناسبتی، فصلی)
425
تدوین سند راهبردی 5 ساله ی توسعه ی بقاع متبرکه استان گیلان به منظور افزایش نقش و تاثیر آنها در توسعه ی استان گیلان
426
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی ، زمین های کشاورزی ، باغ ها و موانع قانونی آن در استان گیلان
427
اعتبارسنجی و آزمون شاخص های کار شایسته در بخش صنایع استان گيلان
428
بررسی آئین های سنتی گیلان (مطالعه موردی جشن انار)
429
‌ بررسي موانع تجارت صنعت فرهنگي ميان ايران و آذربايجان
430
شناسایی موانع و راهكارهاي امكان ساخت سازماني يادگيرنده در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان
431
تدوین سند راهبردی 5 ساله¬ی توسعه¬ی موقوفات استان گیلان به منظور افزایش نقش و تاثیر آنها در توسعه¬ی استان گیلان
432
بررسی و معرفی نمادها ونشانه ها ی فرهنگی ، تاریخی و طبیعی در استان گیلان
433
تحلیل جامعه شناختی انواع سبک های زندگی دیندارانه در میان شهروندان شهر رشت
434
بررسي گرايشات فرهنگي جوانان شهر رشت
435
بررسی تائیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت شغلی معلمان استان کیلان
436
بررسی مقایسه ای احساس انزوای اجتماعی در بین زندانیانی با تجربه مکرر از زندان و زندانیانی با اولین تجربه زندان: مطالعه موردی زندان مرکزی رشت
437
بررسی کیفیت زندگی خانواده های زندانیان: مطالعه موردی زندان مرکزی رشت
438
تيپولوژي اختلالات رواني در بين زندانيان